Reduktoni kostot dhe rrisni shpejtwsinw e databazws dhe shwrbimeve tw serverit duke automatizuar menaxhimin e ciklit tw jetws sw sistemit.

Karakteristika kryesore:

  • Sigurimin dhe Konfigurimi – Vendosni dhe instaloni databazën dhe konfiguroni plotësisht të gjithë komponentët e serverave apo databazat në cluster. Definoni dhe vendosni konfigurime gold master.
  • Databaza dhe Middleware Patching – Identifikoni kandidatët patch dhe ekzekutoni procesin e patch-it nga fillimi në fund duke automatizuar databazën dhe serverat e aplikimit.
  • Pajtueshmëria e Databazës – Shihni raportet e pajtueshmërisë për CIS, SOX dhe PCI përgjatë gjithë infrastrukturës së Databazës. Kërkoni në mënyrë të detajuar për funksionalitetet e papajtueshme të databazave individuale.
  • Code Release Management – Përdorni validimin e versionit për tu siguruar që databaza dhe kodi i serverit  të aplikuar për prodhim, të përputhet me kodin e përdorur për User Acceptance Test
  • Furnizimi dhe Pajtueshmëria e Application Server – Shkarko dhe apliko binaret e serverave në një server të synuar. Konfiguroni parametrat e response files, egzekutoni instalimet e nevojshme, dhe validoni loget e instalimit apo të gjithë komponentët që komunikojnë midis tyre.
  • Application Server patching – Automatizoni proceset e patch-it në paralel ose skeduloni patch-et me një klikim të vetëm, dhe zbuloni nivelet e patch-it në të gjithë ndërmarrjen.