Shërbimi i duhur dhe mirëmbajtja e rregullt e sistemeve dhe pajisjeve tuaj është thelbësore për të mbajtur çdo gjë duke funksionuar sic duhet. Garancia e Prodhuesit është e rëndësishme, por ajo nuk mbulon problemet e vogla operacionale, heqjen e pajisjeve jo-funksionale, apo ri-instalimin e pajisjeve pas riparimit ose mirëmbajtjes rutinë. Na lini ne të shqetësohemi në lidhje me mirëmbajtjen e sistemit tuaj për ju dhe ta bëjmë të lehtë për ju vazhdimin normal të biznesit tuaj.

Ekipi ynë i certifikuar do ju ofrojë mirëmbajtje parandaluese për pajisjet, dhe në rast të emergjencave, do ofrojë zgjidhje për të rritur jetëgjatësinë e pajisjeve tuaja dhe eliminuar problemet e panevojshme që mund t’ju ulin produktivitetin.

Qendrat e Shërbimit të Autorizuara nga prodhuesit ju sigurojnë riparime të shpejta e të sakta të pajisjeve tuaja. Kjo realizohet nga teknikë të autorizuar dhe të certifikuar nga kompanitë më të mëdha botërore. Kontratat e shërbimit dhe marrëveshjet parandaluese të mirëmbajtjes do zgjasin jetën e pajisjeve të instaluara dhe do sigurojnë një përgjigje të shpejtë onsite për të siguruar punën tuaj. Ne mund të krijojmë një kontratë shërbimi me porosi që i përshtatet më së miri nevojave tuaja.

Ju lutem kontaktoni ekipin tonë teknik nëpërmjet formës së mëposhtme:

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Your Message