• Kontrolloni kostot dhe printimin me ngjyra në kompaninë tuaj duke monitoruar dhe shpërndarë kostot në departamentet, qendrat e kostos, projekteve apo personave përkatës
  • Mbroni dokumentat konfidenciale me anë të metodave të autentifikimit në pajisjet e printimit
  • Limitoni aksesin në print, fotokopje, skan, email apo fax vetëm për personat që e kanë të nevojshme
  • Ulni impaktin mjedisor duke zvogëluar sasinë e letrës dhe tonerave që përdorni

HP dhe Nuance Safecom mundësojnë një paketë zgjidhjesh që ju lehtësojnë në arritjen e objektivave tuaj të biznesit. Pas implementimit të këtyre zgjidhjeve ju do gjeni eficencë në cdo anë të organizatës suaj për shkak të përmirësimit të sigurisë dhe monitorimit të kujdesshëm. Dërgoni printimin e duhur tek personi I duhur në cdo kohë. Rregulloni cilësinë dhe eficencën e printimit me anë të dupleksit. Jepuni punonjësve tuaj më shumë liri dhe kontroll mbi punën e tyre. Jepuni teknikëve tuaj zgjidhje më të fokusuara dhe më të thjeshta në përdorim. Kjo është mënyra si duhet të jetë biznesi, për nevojat e sotme dhe mundësitë e rritjes të së nesërmes.