Dizajni i printerëve dhe zgjidhjeve Xerox përfshin përparësitë mjedisore – është më mirë për mjedisin, përdoruesit dhe biznesin. Thjeshtimi i punës, përmirësimi i produktivitetit dhe lidhja e botës fizike dhe dixhitale pa ndikuar negativisht në mjedis, shëndetin dhe sigurinë e njeriut.

Përpiqen të tejkalojnë eko-çertifikatat më të njohura në botë
Të gjithë Printerët Xerox® AltaLink® dhe VersaLink® janë vlerësuar me EPEAT dhe arrijnë çertifikimin në numrin më të lartë të vendeve. EPEAT kombinon kritere gjithëpërfshirëse për dizajnin, prodhimin, përdorimin e energjisë dhe riciklimin me verifikimin e vazhdueshëm të pavarur.

Ndërtuar për të zgjatur dhe për të zvogëluar ndikimin
Toneri më i gjatë dhe me kapacitet të lartë, daullet dhe shishet e tonerit të mbeturinave zvogëlojnë sasinë e materialeve të konsumit të zëvendësueshëm të përdorur.

Kërkesat e reduktuara për burimet
Prodhuar për të ulur konsumin e energjisë si dhe për të siguruar aftësi të reja të aplikacioneve për të thjeshtuar rrjedhën e punës dhe për të zvogëluar përdorimin e letrës është e mirë për biznesin tuaj dhe mjedisin.

Performancë e qëndrueshme
Printerët Xerox ofrojnë përfitime mjedisore pa cenuar performancën, cilësinë ose besueshmërinë. Dhe tiparet e kursimit të energjisë dhe letrës së këtyre makinave sjellin vlerë, efikasitet dhe fleksibilitet në vendin tuaj të punës.

Zbuloni zgjidhje Xerox për vendin tuaj të punës

© 2020 Korporata Xerox Të gjitha të drejtat e rezervuara. Xerox®, AltaLink®, VersaLink® dhe ConnectKey® janë marka tregtare të Xerox Corporation në Shtetet e Bashkuara dhe / ose vende të tjera.