Aplikoni një Arkitekturë ruajtjeje të optimizuar për nevojat e një biznesi data-driven.

Shërbimet tona të konsulencës ju ndihmojnë të maksimizoni përfitimin nga tekonolgjia e storage. Ekspertët tanë ju tregojnë sit ë ruani, modernizoni dhe thjeshtoni të dhënat në një platformë të përshtatur për mjedisin tuaj IT.

Zgjidhja jonë përfshin dizenjimin, migrimin dhe integrimin. Ju do minimizoni riskun duke optimizuar arkivimin, backup-in, kërkimin dhe rimarrjen e të dhënave tuaja më të rëndësishme.

Krijoni një infrastrukturë memorie që përmirëson shërbimin, ul kostot dhe minimizon risqet. Ne do sigurohemi që produktet tona dhe nevojat tuaja të ndërlidhen në mjedisin më të mirë për të dhënat sensitive të biznesit tuaj.