Infrastruktura jonë e kompozueshme fuqizon IT-në tuaj duke krijuar vlerë të menjëhershme dhe të vazhdueshme me anë të kombinimit të cloud-it me Data-cneterin tuaj.

Me një përqasje të re ndaj arkitekturës, Infrastruktura e Kompozueshme e ofruar nga CCS ju mundëson aplikimin e resurseve IT në mënyrë të shpejtë, duke përdorur softëare të fuqishëm. Në disa minuta, mund të ngrihet një infrastrukturë që më parë do donte ditë. Një API I unifikuar me Tool-e të zhvilluara nga partnerët tanë globalë, kombinohet me ekspertizën për të siguruar sasinë e duhur të procesimit, memories dhe prodhimit.