CCS është e specializuar në konsultimin, dizenjimin, zbatimin dhe sigurimin për Data Center të reja ose të vjetra. Eksperët tanë mund të ndërtojnë data center që përshtaten më së miri me nevojat e biznesit për ndryshim. Gjithcka me eficiencë dhe kosto të ulëta.

Për cod përfshirje, ne krijojmë një ekip me konsulentë dhe arkitektë IT. Ne analizojmë situatën tuaj, dhe e kombinojmë me nevojat tuaja. Këto të fundit i përkthejmë si një project, dhe ju japim të gjithë hapat e nevojshëm, për të aplikuar zgjidhjen më të mirë, dhe për t’ju projektuar në rrtje afatgjatë.

Ne merremi me planifikimin konceptual, besueshmërinë dhe kostot e favorshme të  implementimit. Ne funksionojmë si prim në planifikimin total të qendrës suaj të të dhënave. Eksperienca jonë me projekte, si dhe kapitali ynë intelektual ju ulin riskun, dhe ju sjellin një ekspertizë unike për ti trajtuar Data Centerin dhe Infrastrukturën tuaj IT si një të vetme.