Një klient i kënaqur është mbi të gjitha strategjia më e mirë e biznesit